پرداخت آزمون ناتی

ثبت نام آزمون ناتی NAATI استرالیا
آزمون ناتی استرالیا یکی از امتحاناتی می باشد که جویندگان ویزای استرالیا برای کسب پنج امتیاز مهاجرت کاری به آن نیاز مبرم دارند. در واقع افراد با موفقیت در این آزمون، 5 امتیاز حیاتی مهاجرت نیروی کار ماهررا به دست خواهد اورد اطلاعت بیشتر اینجا بخوانید

ثبت-نام-آزمون-ناتی
 
ثبت نام آزمون ناتی بین 3 تا 24 ساعت انجام خواهد شد.